HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH W CZASIE WAKACJI

Dodano: 25.06.2018  autor: Klaudia K.
Zajęcia dodatkowe w czasie ferii letnich:

MATEMATYKA

- ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZDAJACYCH EGZAMIN POPRAWKOWY MATURALNY Z MATEMATYKI
-ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I, II, III, IV ZDAJĄCYCH EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI

LIPIEC:
Poniedziałek   9.07      godz. 8.00-11.00    Liczby, wyrażenia algebraiczne
Wtorek         10.07     godz. 8.00-11.00    Równania i nierówności
Środa          11.07     godz. 8.00-11.00    Równania i nierówności
Czwartek       12.07     godz. 8.00-11.00    Funkcje, funkcja liniowa
Piątek         13.07     godz. 8.00-11.00    Funkcje, funkcja liniowa
Poniedziałek   16.07     godz. 8.00-11.00    Funkcja kwadratowa
Wtorek         17.07     godz. 8.00-11.00    Rachunek prawdopodobieństwa
Środa          18.07     godz. 8.00-11.00    Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Czwartek       19.07     godz. 8.00-11.00    Planimetria
Piątek         20.07     godz. 8.00-11.00    Geometria analityczna
Poniedziałek   30.07     godz. 8.00-11.00    Trygonometria
Wtorek         31.07     godz. 8.00-11.00    Ciągi, ciąg arytmetyczny

SIERPIEŃ:
Środa         1.08     godz. 8.00-11.00    Ciąg arytmetyczny i geometryczny
Czwartek      2.08     godz. 8.00-11.00    Funkcja wymierna, wykładnicza
Piątek        3.08     godz. 8.00-11.00    Stereometria
Poniedziałek  6.08     godz. 8.00-11.00    Arkusze maturalne
Wtorek        7.08     godz. 8.00-11.00    Arkusze maturalne
Środa         8.08     godz. 8.00-11.00    Arkusze maturalne
Czwartek      9.08     godz. 8.00-11.00    Arkusze maturalne
Piątek        10.08    godz. 8.00-11.00    Arkusze maturalne


K. Kraus- Jakubowska- 2.07.2018,   godz.9.00 (klasa 2 LO)
2.07.2018, godz .11.00 (klasa 3LO)

J.ANGIELSKI:
Anna Węgrzynowska-  20.08.2018     godz. 11.00 do 13.00, sala 206
Inga Ratajczak-     24.08.2018     godz. 11:00 do 13:00, sala 120