Zajęcia dodatkowe w wakacje

Dodano: 04.07.2019  autor: Klaudia K.
Zajęcia dodatkowe w czasie ferii letnich:


J. ANGIELSKI
zajęcia dodatkowe dla maturzystów i uczniów przed egzaminem poprawkowym:
P. Iwanyniuk: 10.07 godz. 12:00, 12.07 godz. 12:00
A. Szczepaniak: 18.07 godz. 12:00, 19.07 godz. 9:00
M. Kowańdy - Mierzwiak: 18.07 godz. 12:00, 31.07 godz. 12:30
J. Szalaty: 31.07 godz. 11:00
A. Węgrzynowska: 26.07 godz. 10:00, 9.08 godz. 10:00
M. Szulc: 1.08 godz. 10:00, 2.08 godz. 10:00
 


MATEMATYKA
-ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZDAJACYCH EGZAMIN POPRAWKOWY MATURALNY Z MATEMATYKI
-ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I, II, III, IV ZDAJĄCYCH EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI

LIPIEC:
Poniedziałek   8.07      godz. 8.00-11.00    Liczby, potęgi, logarytmy, wyrażenia algebraiczne
Wtorek         9.07      godz. 8.00-11.00    Równania i nierówności liniowe, układy równań
Środa          10.07     godz. 8.00-11.00    Funkcje, funkcja liniowa
Czwartek       11.07     godz. 8.00-11.00    Funkcja kwadratowa
Piątek         12.07     godz. 8.00-11.00    Funkcja kwadratowa

Poniedziałek   15.07     godz. 8.00-11.00    Równanie kwadratowe, nierówności kwadratowe
Wtorek         16.07     godz. 8.00-11.00    Równania wielomianowe, wymierne. Funkcja wymierna, wykładnicza.
Piątek         19.07     godz. 8.00-11.00    Ciągi, ciąg arytmetyczny i ciąg geometryczny.


Poniedziałek   22.07     godz. 8.00-11.00    Trygonometria
Wtorek         23.07     godz. 8.00-11.00    Planimetria
Środa          24.07     godz. 8.00-11.00    Trygonometria, planimetria
Piątek         26.07     godz. 8.00-11.00    Geometria analityczna

Poniedziałek   29.07     godz. 8.00-11.00    Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Wtorek         30.07     godz. 8.00-11.00    Rachunek prawdopodobieństwa
Środa          31.07     godz. 8.00-11.00    Stereometria


SIERPIEŃ:

Czwartek      1.08     godz. 8.00-11.00    Stereometria

Poniedziałek  5.08     godz. 8.00-11.00    Arkusze maturalne
Wtorek        6.08     godz. 8.00-11.00    Arkusze maturalne
Środa         7.08     godz. 8.00-11.00    Arkusze maturalne
Czwartek      8.08     godz. 8.00-11.00    Arkusze maturalne


K. Kraus- Jakubowska- 16.07.2019,   godz.11.15 (klasa 3 LO)- egzamin poprawkowy z matematyki
8.08.2019,   godz.11.15 (klasa 3 LO)- egzamin poprawkowy z matematyki