Matura - świadectwa i egzamin poprawkowy

Dodano: 04.07.2019  autor: Klaudia K.
W dniach 5.07- 11.07.2019 będzie możliwe złożenie oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.
5.07.2019 godz. 9.00- 11.30 pokój 113 (pokój nauczycielski)
8.07.2019  godz. 9.00- 13.00 pokój 113
9.07.2019  godz. 9.00- 13.00 sekretariat szkoły
10.07.2019  godz. 9.00- 13.00 sekretariat szkoły
11.07.2019  godz. 9.00- 13.00 sekretariat szkoły.

Świadectwa maturalne oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.30-14.30.