Kurs kierowca operator wózków

Dodano: 29.08.2019  autor: Administrator
Nadal trwa rekrutacja uczniów na kurs kierowca operator wózków jezdniowych (wózków widłowych) organizowany w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu (...)".

Z Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu uprawnieni do rekrutacji są pełnoletni uczniowie klas drugich, trzecich oraz czwartych, którzy kształcą się w zawodach:
- technik logistyk,
- technik eksploatacji portów i terminali.


We wrześniu firma Szkoleniowiec planuje zorganizować kolejną edycję kursu.
Na tę chwilę pozostało około 35 wolnych miejsc. W rekrutacji biorą udział również uczniowie innych szkół biorących udział w projekcie. W rekrutacji decyduje kolejność dostarczonych do Urzędu Miasta zgłoszeń.


Dokumenty rekrutacyjne uczniów przekazuję w załączeniu (formularz, deklaracja, oświadczenie). Należy je dostarczyć w oryginale bezpośrednio do mnie na adres:
ul. Za Bramką 1 (nowy szary biurowiec)
budynek B, III piętro
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta