Pliki do pobrania - ważne informacje

Szkoła

        Akty prawne
       Statut Szkolny, Wewnątrzszkolny System Oceniana, Regulamin rekrutacji
        Kalendarz roku szkolnego 2018/2019.
       Szczegółowy kalendarz roku szkolengo. Imprezy szkolne, przerwy świąteczne, dni wolne, uroczystości, itp.
        Dyżury nauczycieli dla rodziców 2016/2017.
       Wykaz godzin dyżurowania nauczycieli.


Podręczniki i programy kształcenia - Szkoły dla Młodzieży

 

Szkolny zestaw podręczników - 2018/2019 
Nauczyciele języków obcych zwracają uwagę, że zakup podręcznika do nauki języka obcego powinien odbyć się dopiero po przeprowadzeniu testu diagnozującego (we wrześniu) kwalifikującego ucznia do  grupy o odpowiednim stopniu zaawansowania językowego.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych proponują, aby zakup podręczników zawodowych odbywał się po konsultacjach we wrześniu.

Kiermasz używanych podręczników - 5, 6 września oraz nowych 7, 12 września 
Uczniowie chcący sprzedać podręczniki kontaktują się z panią prof. Agnieszką Budziak lub samorządem uczniowskim w dniach 3, 4 września.

  Szkolny zestaw podręczników - 2017/2018
 

Szkolny zestaw podręczników - 2016/2017

        Szkolny zestaw podręczników - 2015/2016
        Szkolny zestaw podręczników - 2014/2015
 

Programy kształcenia dla klas pierwszych od roku szkolnego 2012/2013
 XXXI Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

      
Programy kształcenia dla IV Liceum Profilowanego
        Programy kształcenia dla Technikum Ekonomiczno - Handlowego
        Programy kształcenia dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4


Słuchacze

        Wniosek o skierowanie słuchacza na praktykę zawodową.
       przez Szkołę
        Wniosek o realizację praktyki zawodowej.
       w zakładzie pracy wskazanym przez słuchacza
        Karta oceny praktyki PDF. (Wersja Word)
       Wzór karty oceny praktyki słuchacza ZSH
        Strona tytułowa dla prac kontrolnych - aktualizacja wrzesień 2013.
         


Podręczniki i programy kształcenia - Szkoły dla Dorosłych

        Szkolny zestaw podręczników (uaktualnienie - lipiec 2017)
      


Nauczyciele

        Druk rozliczenia godzin ponadwymiarowych w szkołach młodzieżowych.
       Wzór dla nauczycieli szkół dla młodzieży.
        Wniosek o przyznanie ulgowego świadczenia socjalnego na zimę.
       Wzór do wypełnienia. Tremin składania 20 listopada.
        Wniosek o przyznanie ulgowego świadczenia socjalnego wypoczynkowego.
       Wzór do wypełnienia. Termin składania 30 kwietnia.