Przetargi

11.01.2013 - Numer ogłoszenia: 012/12/2013
Zakup i dostawa książek na zajęcia realizowane w ramach projektu „Pierwsze kroki w biznesie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załaczniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik do umowy


10.01.2013 - Numer ogłoszenia: 012/11/2013
Zakup i dostawa książek i słowników na zajęcia realizowane w ramach projektu „Pierwsze kroki w biznesie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załaczniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik do umowy

Zmiany w ogłoszeniu (11.01.2013)

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik do umowy

 

4.07.2012 - Numer ogłoszenia: 012/207 - 2012
Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 54/58.

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załaczniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

Kosztorys ślepy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych


14.06.2012 - Numer ogłoszenia: 012/184 - 2012
Zakup i dostawa książek na zajęcia realizowane w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem – sojusznik pracodawcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załaczniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik do umowy


16.04.2012 - Numer ogłoszenia: 012/126 - 2012
Zakup i dostawa posiłków na zajęcia realizowane w ramach projektu „Pierwsze kroki w biznesie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załaczniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik do umowy

 

15.03.2012 - Numer ogłoszenia: 012/68- 2012
Usługa prowadzenia projektu na stanowisku koordynatora projektu „Pierwsze kroki w biznesie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy zlecenia.

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załaczniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik do umowy

 

16.03.2012 - Numer ogłoszenia: 012/71- 2012
Zakup i dostawa książek i słowników na zajęcia realizowane w ramach projektu „Pierwsze kroki w biznesie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załaczniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik do umowy


20.03.2012 - Numer ogłoszenia: 012/72- 2012
Zakup i dostawa książek i słowników na zajęcia realizowane w ramach projektu „Pierwsze kroki w biznesie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załaczniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik do umowy

 

20.03.2012 - Numer ogłoszenia: 012/74- 2012
Zakup i dostawa książek i słowników na zajęcia realizowane w ramach projektu „Moja pierwsza firma" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załaczniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik do umowy

 

21.03.2012 - Numer ogłoszenia: 012/75- 2012
Zakup i dostawa książek na zajęcia realizowane w ramach projektu „Moja pierwsza firma" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załaczniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik do umowy

 

21.03.2012 - Numer ogłoszenia: 012/78- 2012
Zakup i dostawa posiłków na zajęcia realizowane w ramach projektu „Pierwsze kroki w biznesie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o unieważnieniu przetargu

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załaczniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik do umowy