Terminarz praktyk 2016/2017

 


Technikum Ekonomiczno-Handlowe

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4

Kursy kwalifikacyjne

Termin Liczba
tygodni
Oddziały
 handlowiec   ekonomista   hotelarstwa   organizacji 
reklamy 

 logistyk,
eksploatacji
portów i terminalei 

 obsł.
turystyki 
 SP, Kursy
I semestr
03.10-30.10.2016 r. 4
T3C  T3G  
T3T  
31.10-27.11.2016 r. 4 T3A
T3H   T3L    
28.11-23.12.2016 r. 4       T3R
T3P

 
II semestr
02.01-29.01.2017 r. 4

  T2G
 

 
13.02-26.02.2017 r. 2   2TC, T2D       
  
27.02-26.03.2017 r. 4      T2H    
     
27.03-18.04.2017 r. 4      
    T2T   
04.05-04.06.2017 r. 4    
    T2U
 
06.03-19.03.2017 r. 2             A.22,
A.36, A.65
03.04-30.04.2017 r. 4             P2F 

 

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej realizują praktyki w następujące dni tygodnia:

Klasa Z1A - poniedziałek i środa          

Klasa Z2A - poniedziałek i czwartek           

Klasa Z3A - wtorek, czwartek i piątek