Terminarz praktyk 2017/2018

 


Technikum Ekonomiczno-Handlowe

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4

Kursy kwalifikacyjne

Termin Liczba
tygodni
Oddziały
 handlowiec   ekonomista   hotelarstwa   organizacji 
reklamy 

logistyk, spedytor,
eksploatacji
portów i terminali 

obsługi
turystyki 
 SP, Kursy
I semestr
02.10-29.10.2017 r. 4 T3A
T3C  T3G  
   
30.10-26.11.2017 r. 4  
T3H   T3K T3H   
27.11-24.12.2017 r. 4        
T3L
T3T
 
II semestr
02.01-28.01.2018 r. 4

 
T3R  T3P

 
29.01-11.02.2018 r. 2   2TC, T2D       
  
26.02-25.03.2018 r. 4     T2H    
     

26.03-29.04.2018 r.
przerwa św. 29.03-3.04

4     T2T
        
05.03-01.04.2018 r. 4    
   
A.35 
05.03-18.03.2018 r. 2             A.22,
A.36, A.65
03.04-30.04.2018 r. 4             P4F 

 

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej realizują praktyki w następujące dni tygodnia:

Klasa Z1A - poniedziałek i czwartek          

Klasa Z2A - poniedziałek i środa           

Klasa Z3A - wtorek, czwartek i piątek