Kształcenie w XXXI Liceum


Klasa: "Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo ludności" (klasa ratowniczo-pożarnicza)

Od roku szkolnego 2012/2013 w Liceum Ogólnokształcącym utworzony zostanie nowy innowacyjny kierunek o nazwie: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI. W ramach innowacji wprowadzony zostaje nowy przedmiot o nazwie "Bezpieczeństwo kryzysowo-ratownicze" i modyfikacja z wychowania fizycznego.
Celem innowacji jest pomoc młodzieży w wyborze dalszej drogi edukacji poprzez nabycie niezbędnych umiejętności dla wyboru zawodu związanego z zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności, z uwzględnieniem zawodów pożarniczych i ratowniczych.
Uatrakcyjnieniem zajęć edukacyjnych, a także przybliżeniem uczniom zawodu będą zajęcia warsztatowe dotyczące ratownictwa i pożarnictwa w oparciu o bazę w szczególności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania.
Zajęcia z bezpieczeństwa kryzysowo-ratowniczego pozwolą przyszłym absolwentom poznać zasady działania państwa w sytuacjach specyficznych, mogących stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia wielu ludzi.

Na lekcjach wychowania fizycznego zostanie wprowadzony nowy blok tematyczny - sprawność specjalna, który przygotuje przyszłych absolwentów do testów obowiązujących m. in. podczas rekrutacji do służby w Państwowej Straży Pożarnej.


Klasa "Porządku publicznego" (klasa policyjna).

Głównym zadaniem tego innowacyjnego programu jest przybliżenie młodzieży pracy w Policji, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promowanie bezpiecznych postaw i zachowań oraz potrzeba zdobycia profesjonalnie wykształconych kandydatów do pracy w służbach porządkowych. Podczas nauki w ramach dodatkowego przedmiotu "bezpieczeństwo publiczne" uczniowie zapoznają się z podstawowymi wiadomościami z zakresu kryminalistyki, porządku publicznego, musztry, elementów prawa czy Ustawą o Policji. Uatrakcyjnieniem zajęć edukacyjnych, a także przybliżeniem uczniom zawodu będą zajęcia warsztatowe dotyczące pracy w policji i wojsku prowadzone przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz innymi instytucjami wspierającymi. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie poznają podstawy samoobrony, będą doskonalić pływanie i przygotowywać się do testów rekrutacyjnych.

W ramach powyższych kierunków odbywają się dwa obozy szkoleniowe.
Klasy obowiązują mundury.