Aktualne projekty

 

W 2017 roku Szkoła przystąpiła do nowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

 1. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

  Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  Oś priorytetowa 8: Edukacja,
  Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
  Podziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.
  NR PROJEKTU: RPWP.08.03.04-30-0002/16-00
  Plakat projektu - kliknij
  Pełne informacje o projekcie - kliknij