Kierunki kształcenia w technikum dla młodzieży

  • Cykl kształcenia w technikum obejmuje 4 lata
  • Przedmiotem punktowanym dla wszystkich profilów jest geografia
  • Nauka dwóch języków obcych - język wiodący jest kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum (angielski lub niemiecki)

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK SPEDYTOR - spedycja międzynarodowa

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - klasa celna

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH - nowy zawód w trakcie procedury wprowadzania