Komunikaty

29.08.2017 r.

 

Pierwszy zjazd Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LO2A, LO2B, LO3, Szkoły Policealnej dla Dorosłych- semestru P3F oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych: KKZ A.36, KKZ A.65  odbędzie się 9 i 10 września 2017 r.

W sobotę 9 września 2017r. o godz. 7:15 rozpoczną się zajęcia w wyznaczonych   salach: 
Szkoła Policealna (P3F)-sala 306, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LO3-sala 303,   LO2A- sala 321, LO2B-sala 320, KKZ A.36 sala 211, KKZ A.65 sala 218.   

Przydział słuchaczy do poszczególnych grup znajduje się na tablicy (parter  szkoły).

O godz. 8:00 odbędzie się spotkanie informacyjne w auli szkoły, następnie zajęcia do godziny:
Szkoła Policealna dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: P3F, LO3, LO2A, LO2B do godziny14:30,
KKZ A.36 i KKZ A.65 do godziny 17:20.

W niedzielę - 10 września 2017 r. zajęcia KKZ A.36, KKZ A.65 w godz. 7:15-15:45,  
Szkoła Policealna dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 7:15-14:30.

Kolejny termin zjazdu Szkoły Policealnej dla Dorosłych (P3F) -16 i 17 wrzesień 2017 r.

Kolejny termin zjazdu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz KKZ.A.36 i KKZ A.65 -23 i 24 września 2017r.

Szczegółowy plan zajęć oraz terminarz zjazdów na cały rok szkolny zostanie podany wkrótce. 

Plan kwalifikacyjnych kursów zawodowych  będzie dostępny na stronie internetowej szkoły po zalogowaniu. 

Login i hasło zostaną podane na spotkaniu informacyjnym w auli szkoły (9.09.2017r. godz.8:00). 

Jednocześnie informujemy uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ), że na pierwszych zajęciach z Prac biurowych (PRBIU) odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej.Pierwszy zjazd kwalifikacyjnych kursów zawodowych KKZ A.22 i KKZ A.35: odbędzie się 16 i 17 września 2017 r.

W sobotę 16 września 2017r. o godz. 7:15 odbędą się zajęcia w wyznaczonych salach:
KKZ A.22-sala 211, KKZ A.35- sala 218.  

Przydział słuchaczy do poszczególnych grup znajduje się na tablicy (parter szkoły).

O godz. 8:00 odbędzie się spotkanie informacyjne w auli szkoły, następnie zajęcia do godziny 17:20.

W niedzielę 17 września 2017r. zajęcia KKZ A.22 i KKZ A.35 będą odbywały się w godz. 7:15-15:45.

Kolejny termin zjazdu kwalifikacyjnych kursów zawodowych: KKZ A.22A i KKZ A.35  - 30 wrzesień i 1 październik 2017r.

Szczegółowy plan zajęć oraz terminarz zjazdów na cały rok szkolny zostanie podany wkrótce. 

Plan kwalifikacyjnych kursów zawodowych będzie dostępny na stronie internetowej szkoły po zalogowaniu. 

Login i hasło zostaną podane na spotkaniu informacyjnym w auli szkoły (16.09.2017r. godz.8:00).

Jednocześnie informujemy uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ), że na pierwszych zajęciach z Prac biurowych (PRBIU) odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej.